ما شمالُم تو بندری … هرجا می ری بی من ولی

آهنگ بندری زینو ماله امینه

آهنگ بندری زینو ماله امینه
یک ترانه شاد قری
  زینو ماله امینه الهی داغت نبینه
ما شمالُم تو بندری … هرجا می ری بی من ولی

زینو زینو زینو تو فاز نازی زینو
دانلود آهنگ زینو از امین اصلانی
اومدم در خونتون چرا خونتون نبودی … وقتی خجالت می کشی قرمزی یا که کبودی

دانلود

آهنگ بندری زینو ماله امینه
ادامه و دانلود
اینستاگرام سونامی موزیک