آهنگ آذری ازبکی شیکی شیکی بابا از میرجان و النور
یکی از نابترین ترانه های زیبا برای اونایی که میخوان تمرین رقص کنند

آهنگ آذری ازبکی شیکی شیکی بابا
سونامی موزیک