آهنگ بسیار زیبای ” یول ورین بیر قوشا جیران گلیر ” (راه بدین دوتا آهوی ناز میان)
3668731be7a36b14da7d33fc4d263cdd
شنیدن نمونه کوتاهی از آهنگ:

دانلود

سونامی موزیک