دانلود آهنگ زندان بیر دار قفسدی زندانی بی یارو کسدی از جواد حصاری

آهنگ زندان بیر دار قفسدی زندانی بی یارو کسدی از جواد حصاری


متن این ترانه:
زندان بیر دار قفسدی
زندانی بی یار و کسدی
دنیانین دار و یوخونان
اونون سهمی نچه عکسدی
زندان بیر دار قفسدی
زندانی بی یار و کسدی
دنیانین دار و یوخونان
اونون سهمی نچه عکسدی

Download دانلود این آهنگ

آهنگ زندان بیر دار قفسدی زندانی بی یارو کسدی از جواد حصاری

دانلود آهنگ زندان بیر دار قفسدی زندانی بی یارو کسدی از جواد حصاری

چطور بود؟

برچسب ها

آهنگ های مخصوص ساخت کلیپاینستاگرام سونامی موزیک