آهنگ عربی Bel Bont El Areed از Rola Kadri


متن این ترانه:


حبیبی بالبُنط العریض
غالی واقرب م الورید
حالتی تتشخص جُنون
بیقولولی أنا بیک مریض
أتاری کُل ما أحب فیک
بدمنک وبقیت مزاج
أتلحق بقى دی فی إیدیک
ما أنت فی لُقاک العلاج
آه لقیت الطبطبه
وأقوى لو منتش بعید
ضحکتک فیها کهربا
ببقى زی واحد جدید
آه لقیت الطبطبه
وأقوى لو منتش بعید
ضحکتک فیها کهربا
ببقى زی واحد جدید
حبیبی خدها ومنی لیک
مشتریک آه مشتریک
فوق ما تتصور کمان
والوحید ولا لیک شریک
لو أنا هوصفک أوصف إیه؟
عُقد فُل أبیض وفیه
قلب بیدلدق حنان
مِـلکی بقى وأنا أدرى بیه


Download دانلود این آهنگ

آهنگ عربی Bel Bont El Areed از Rola Kadri

DJ Maestro Songs Download- Listen to DJ Maestro songs MP3 free online

دانلود آهنگ عربی Bel Bont El Areed از Rola Kadri
اینستاگرام

پخش آنلاین آهنگ Rola Kadri به نام Bel Bont El Areed

0:00
0:00
۰
این آهنگ چطور بود؟
سونامی موزیک
Visit Us On Instagram