اینستاگرام

آهنگ عربی El Hares Allah از Omry Ebtada Tamer Hosny


متن این ترانه:


الحارس الله علیک إیه ده ماشاالله
من القریب و الغریب واللی متسماش
واللی شافک جنبی و مسماش
ع الحب اللی جمعنا
الحارس الله علیک إیه ده ماشالله
من اللی جای واللی راح واللی عینه علیک
إداری یلا فـحضنی بروحی أفدیک
إیه تانی هیمنعنا
الحارس الله علیک إیه ده ماشاالله
من القریب و الغریب واللی متسماش
واللی شافک جنبی و مسماش
ع الحب اللی جمعنا
الحارس الله علیک إیه ده ماشالله
من اللی جای واللی راح واللی عینه علیک
إداری یلا فـحضنی بروحی أفدیک
إیه تانی هیمنعنا
یلا یلا یومنا النهارده
و وعد منی کل یوم من ده
وادی عمری لو بس ترضى جای بکره حب کبیــر
وخطوه خطوه نبنی حکایتنا
وانت جنبی هنعیش حیاتنا
واللی عدى و من العمر فاتنا هنعیش بدالو کتیر
ده أنا قلبی أما لقاک فتح الباب ویا الشباک
معذور ماهو یاما استناک لسنین وسنیـن (لسنین وسنین) آه
إحساسی متشال وطلع لعیونک فی الحال
من اللیله کده ارتاح البال هفرحلی یومین آه
الله
الله
الحارس الله علیک إیه ده ماشاالله
من القریب و الغریب واللی متسماش
واللی شافک جنبی و مسماش
ع الحب اللی جمعنا
الحارس الله علیک إیه ده ماشالله
من اللی جای واللی راح واللی عینه علیک
إداری یلا فـحضنی بروحی أفدیک
إیه تانی هیمنعنا
یلا یلا یومنا النهارده
و وعد منی) کل یوم من ده)
وادی عمری لو بس ترضى جای بکره حب کبیـر
وخطوه خطوه نبنی حکایتنا
وانت جنبی هنعیش حیاتنا
واللی عدى و من العمر فاتنا هنعیش بدالو کتیر
إفرح أنا معاک وعینی الإتنین حارساک
وإیدیا هتفضل حضناک لو هتروح فیــن آه
فی کلام یتقال وکلام مش عایز إستعجال
سبحانه اللی خلق ده جمال وخلانا حبیبین آه


Download دانلود این آهنگ

آهنگ عربی El Hares Allah از Omry Ebtada Tamer Hosny

دانلود آهنگ عربی El Hares Allah از Omry Ebtada Tamer Hosny
اینستاگرام

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
۰
نظرات
سونامی موزیک