اینستاگرام

آهنگ عربی حماده نشواتی شکلی حبیتک Hamada Nashawaty – Shakle Habetek


متن این ترانه:


والله شکلی حبیتک یا قلبی لک یخرب بیتک
بغیابک أنا تعبان

والله شکلی حبیتک یا قلبی لک یخرب بیتک
أنا شفتک صدفه ولقیتک صرتی بدمی ادمان
شکلک من عالم تانی أنا والله ضایع عنوانی
حبیتک أنا بثوانی بغیابک أنا تعبان…
بغیابک أنا تعبان

والله بانت الحکایه نوتیلا انتی ونوکایه
حبیتک بس ضلی معایا ببعدک أنا دبلان
شایف بعیونک قصه أنا طالب منک هالفرصه
دقاتو لقلبی عم حسها لک یمکن أنا عشقان

وربی أنا معاکی قلبی وروحی کلها فداکی
وما بکفی حیاتی بلاکی بغیابک اموت
لا تبعدی لحظه عنی عن حبک أنا بدی غنی
من هلق أنا بلش فنی وبحبک موت

والله شکلی حبیتک یا قلبی لک یخرب بیتک
أنا شفتک صدفه ولقیتک صرتی بدمی ادمان
شکلک من عالم تانی أنا والله ضایع عنوانی
حبیتک أنا بثوانی بغیابک أنا تعبان…
بغیابک أنا تعبان


Download دانلود این آهنگ

آهنگ عربی حماده نشواتی شکلی حبیتک Hamada Nashawaty – Shakle Habetek

دانلود آهنگ عربی حمادة نشواتي شكلي حبيتك Hamada Nashawaty - Shakle Habetek
اینستاگرام
۰
نظرات
سونامی موزیک