اینستاگرام

آهنگ کردی کابوکی لی لی از سپیده


متن این ترانه:


کابوکی لی لیه کابوکی لی لیه لی لی لی لی لیه لی لی لی لی کابوکی سورم وای وای
دهردی خنجرآسانه دهردی دل زور گرانه از عاشقم لی لی کچکه مالم وای وای
کابوکی لی لیه کابوکی لی لیه لی لی لی لی لی لی لی لی لی لیه لی لی کابوکی سورم وای وای
یارم اسکی ماچینه ده وای دهردو برینه از عاشقم لی لی کچکه عومرم وای وای
کابوکی لی لیه کابوکی لی لیه لی لی لی لی لی لی لی لی لیه لی لی لی لی کابوکی سورم وای وای
من عاشقی جانانم له عالم سرگردانم از عاشقی لی لی کچکه مالم وای وای
کابوکی لی لیه کابوکی لی لیه لی لی لی لیه لی لی لی لی لیه لی لی لی لی کابوکی سورم وای وای
دهردی خنجر آسانه دهردی دل زور گرانه از عاشقی لی لی کچکه مالم وای وای


Download دانلود این آهنگ

آهنگ کردی کابوکی لی لی از سپیده

دانلود آهنگ کردی کابوکی لی لی از سپیده
اینستاگرام

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
۰
نظرات
سونامی موزیک