اینستاگرام

آهنگ عربی Mahragan Ana Mehtag Ghaiboba


متن این ترانه:


زهقان من غدرک یا زمان الناس فیه غداره
صاحبک خانک ما هو غدار
داین تدان دنیتنا دی ثار
زی محطک یوم فی النار
کیمو الذیب
خفوا شویه النفسنه یا اللی جیتوا علیّ أنا
ده مش ضعف مننا بس خوف علیکم
لابسین طقم الجدعنه بایخ فیکوا وربنا
ده إنتوا خلق منتنا وسهل إنی أنا أرازیکوا
یا اللی عیشتوا فی یوم تضروا بکره یلف زمانی یدور
مش بتدوم فی إید مغرور یا بنی الدنیا ساعه
ده إنتوا عایزین حد کیوت تاکلوا فیه زی البسکوت
بس نصیبکم أنا الجبروت عیشت العمر شجاعه
هاتوا معاکم حد کبیر علشان لیکم حساب کثیر
إنتوا ما تعرفوش التقدیر ناس فی الغدر شاطره
إنتوا تمامکم ما تتشافوش دغری وسکه ما تشرفوش
فی سوق الجدعان ما تساووش ثمن سجاره کیلوباترا
فکرونی بمره واحده کنتوا فیها تمام
أو فی مره وقفتوا جنبی بلاقیکم بس کلام
لما ربحت ویاکم وعیشتکم جات قدام
إحنا کنا لیکوا إنتوا من ضمن الأخصام
العدل فیکم هلهوله الرجولیه فیکم مقتوله
محتاجین علاج رجوله هاتوا من الصیدلیه
أنا فی طریقی مبقتش أشوف
اللی فی نظری صبح خروف
على دمه مبقاش مکسوف أصله ناقص رجولیه
حبک عندی شیئ خیال إنت العشق اللی فی بال
لو تبقی لی أنا أم عیالی مش هلاغی ثانی
عینیک خطفت نظره عینی نفسی أعرف إیه بینک وبینی
عاوز أکمل نص دینی أصل إنت عجبانی
قلبی دق ثلاث دقات لما افتکر الذکریات
إنت یا بنت ست البنات منجایه سکرایه
ع الواتساب بتقولی قلبی خلیک هنا بقى قاعد جنبی
قلت بحبک ما هو مش ذنبی أصل إنت جوایا
شوفت صاحبی اللی صاحبته وشدنی فی حکایات
کل مره یبیعنی أقول منی وبقول إخوات
جیه شیطانی وقال لی مالک قلت له مکبوت
قال لی لو فضلت ساکت هتبقى ماضی وفات
أنا محتاج غیبوبه تعبان
مالک یا أخویا لیه قرفان
زهقان من غدرک یا زمان الناس فیه غداره
صاحبک خانک ما هو غدار
داین تدان دنیتنا دی ثار
زی محطک یوم فی النار تنهی حیاته بإشاره
بالسلامه غوروا من هنا خذتوا کثیر من وقتنا
مالکوش بخت فی حظنا إنتوا طریقکم شمال
یوم وتعالوا فی خروجه بلیل
وأنا هعزمکوا فی بحر الویل
أشرح لکم اتقال فی دلیل إنکم أنذال
کیمو الذیب توزیع قتال
عبدو مزیکا صوت الخیال
عندکوا کل عامل زلزال
معاذ موزه سیطره
یاسر الشیخ ده قدر عالمیه
یوسف الشیخ یعنی الرجولیه
والکلمات من ألحان هی شمس الناسفنا بإشاره


Download دانلود این آهنگ

آهنگ عربی Mahragan Ana Mehtag Ghaiboba

DJ Maestro Songs Download- Listen to DJ Maestro songs MP3 free online

دانلود آهنگ عربی Mahragan Ana Mehtag Ghaiboba
اینستاگرام

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
۰
نظرات
سونامی موزیک