آهنگ عمو سبزی فروش – جلال همتی
اینستاگرام سایت

آهنگ عمو سبزی فروش – جلال همتی

آهنگ عمو سبزی فروش بله -جلال همتی

عمو سبزی فروش بله سبزی کم فروش

متن
عمو سبزی فروش بله سبزی کم فروش
ترتیزک داری
سیب کالک داری
نعنا همداری ؟ بله
ترخون هم داری ؟بله
خیار چنبر داری؟ بله
اونو دوسش داری؟ بله
عمو سبزی فروش؟ بله اون نعنا میخاد تورو تنها میخاد
عمو سبزی فروش زالزالک داری؟ بله ترپچت گلیه ؟تش گمبلیه ؟ بله
....

دانلود اين آهنگ

00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram