نمایش رستم و سهراب صمد ممد – اهر
اینستاگرام سایت

نمایش رستم و سهراب صمد ممد – اهر

نمایش رستم و سهراب صمد ممد - اهر 1395
تئاتر بسیار زیبای صمد ممد اجرا شده در شهرستان اهر

با هنرمندی :بابک نهرین و علیرضا رنجی پور
زمان یک ساعت و چهل دقیقه
حجم:600mb

دانلود

1,442 دانلود
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram