دانلود آهنگ ولکام تو ایندیا Inndia از Inna اینا
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ ولکام تو ایندیا Inndia از Inna اینا

آهنگ ولکام تو ایندیا Inndia از Inna اینا
یک ترانه زیبا و گوشنواز با کیفیت بالا همراه با متن و ترجمه با لینک مستقیم

INNA feat Play & Win INNdiA

بخش دانلود:

Download دانلود اين آهنگ (برای دانلود کليک کنيد)
متن این ترانه:


I hear you calling Inndia.

من صداتو میشنوم هند

Welcome to India

به هند خوش اومدی

we don’t need nobody but India

تو به هیچ کس نیاز نداری به جز هند

She’s enoug` to make your body go wild

اون برات کافیه تا بدنت رو وحشی بکنه

I can live my life here right now.

من میتونم زندگیم رو اینجا بگدرونم

It’s a little bit scandalous

این یه کمی رسوا کنندهست

But she lives her life a little bit dangerous

اما اون زندگیش رو یکم خطرناک میگذرونه

Everybody in the club, can you handle us

همه تو کلوپن، تو میتونی ما رو لمس کنی؟

I can live my life here right now.

من میتونم زندگیم رو اینجا بگذرونم

Oh, how I rock my body

چطور بدنم رو میچرخونم

Can you handle how I move?

تو میتونی تکون خوردن منو کنترل کنی؟

Are you feeling naughty?

تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اون موقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمون محدود شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، تو با من هستی؟

Keep your eyes on your prize

چشمات رو روی ارزش هات ببند

And your mind of the time.

مغزت رو روی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

من صداتو میشنوم هند

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

من صداتو میشنوم هند

Oh, how I rock my body

اوه من بدنم رو میچرخونم

Can you handle how I move?

تو میتونی تکون خوردن منو کنترل کنی

Are you feeling naughty?

تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اون موقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمان محدود شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، تو بامن هستی؟

Keep your eyes on your prize

چشماتو روی ارزش هات ببند

And your mind of the time.

مغزت توی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

من صدات رو میشنوم

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

من صدات رو میشنوم هند

Everybody stand up

همه وایسادن

I wanna se your hands up

من میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop

من میخوام تکون خوردن بدنت رو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’

و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’

بزار صدات رو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.

چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم

Everybody stand up

همه وایسادن

I wanna se your hands up

من میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop

من میخوام تکون خوردن بدنت رو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’

و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’

بزار صدات رو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.

چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم.

Oh, how I rock my body

اوه من بدنم رو میچرخونم

Can you handle how I move?

تو میتونی تکون خوردن منو کنترل کنی؟

Are you feeling naughty?

تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اون موقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمان محدود شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، تو بامن هستی؟

Keep your eyes on your prize

چشماتو روی ارزش هات ببند

And your mind of the time.

مغزت رو روی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

آهنگ ولکام تو ایندیا Inndia از Inna اینا

جست و جو:

24,731 دانلود
00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram