آهنگ رسیده روز تولد تو – حسن شماعی زاده

آهنگ رسیده روز تولد تو – حسن شماعی زاده

باز هم آهنگی دیگر از شماعی زاده در مورد تولد خیلی زیباست

رسیده روز تولد تو که من باز برات هدیه بگیرم

واسه من فقط همین بهانه است

بگم که چقدر برات میمیرم

تمومه روزارو می شمارم

همیشه تورو به یاد میارم

...

لحظه ی شیرینه دلواپسی کی به داده دل ما میرسی

دیدارت بهترین روزمن بود وقت عاشقیو دل بستن بود
شنيدن نمونه کوتاهي از آهنگ:

دانلود این آهنگ

نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن