آهنگ تعریف عروس و داماد
اینستاگرام سایت

آهنگ تعریف عروس و داماد

يالا جونم دس بزن بپر درو پس بزن،عروس چه با ناز مياد با ساز و اواز مياد
به چه عروس ماهه چش نخوره الهي
دوماده ما چه نازه راستی که سر فرازه به آرزوش رسیده سوارو یکه تازه
مبارك مبارك مبارکه ايشالا عروس يه تيكه ماهه يالا بگيد ماشالا

دانلود

نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram