آهنگ خاطر خواه از محمود رامتین
اینستاگرام سایت

آهنگ خاطر خواه از محمود رامتین

خاطر خواه محمود رامتین

خاطر خوام میدونم
خاطر خوام دیونم
خاطر خواتم والا به مولا
خاطر خوام حیرونم
خاطر خوام داغونم
خاطر خواتم تکی تو دنیا
برای تو میمیرم
به دامت اسیرم
خاطر خوای چشم سیاتم
تو خوبی
تو ماهی
فدات شم الهی
خاطر خوای قند لباتم

دانلود

5,110 دانلود
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram